2023

           – โครงการบ้านสวนปองมาศ ตีพิมพ์ลงนิตยสารบ้านและสวน

2022

           – โครงการ Athita Hidden Court Chiang Saen Boutique Hotel 

  ตีพิมพ์ลงนิตยสาร ID+C  Magazine (ประเทศจีน)

           – โครงการ High Brick House ตีพิมพ์ลงนิตยสาร iameverything  (ประเทศไทย)

2020

           – โครงการ Pung Klom House ตีพิมพ์ลงนิตยสาร Small Medium    Houses 7

 

           – โครงการ Arrom Orchid ตีพิมพ์ลงนิตยสาร Room Selected / BaanLaeSuan.com