2023

               – โครงการ Seen House ลงเผยแพร่ทางช่องยูทูป Gapthanavate

               – โครงการ Seen House ลงเผยแพร่ทางทีวีและช่องยูทูป บ้านและสวน

               – โครงการ Seen House ลงเผยแพร่ทางลงเผยแพร่ทางเว็บไซต์ dsign something

               – โครงการ Seen House ลงเผยแพร่ทางเว็บไซต์ archdaily.com

               – โครงการ High Brick House ลงเผยแพร่ทางช่องยูทูป Gapthanavate 

               – โครงการ High Brick House ลงเผยแพร่ทางลงเผยแพร่ทางเว็บไซต์ dsign something

– โครงการ High Brick House ลงเผยแพร่ทางทีวีและช่องยูทูป บ้านและสวน

               – โครงการ Athita Hidden Court Chiang Saen Boutique Hotel ลงเผยแพร่ทางเว็บไซต์ asa platform

               – โครงการ Athita Hidden Court Chiang Saen Boutique Hotel ลงเผยแพร่ทางบ้านและสวนทีวี

               – โครงการ บริษัท สตูดิโอ มิติ จำกัด ลงเผยแพร่ทางเว็บไซต์ art4d

   2022       

               – โครงการ Athita Hidden Court Chiang Saen Boutique Hotel ลงเผยแพร่ทางเว็บไซต์ Archdaily.

   – โครงการ Athita Hidden Court Chiang Saen Boutique Hotel ลงเผยแพร่ทางเว็บไซต์ hhlloo.com

   – โครงการ High Brick House ลงเผยแพร่ทางเว็บไซต์ Archdaily.

               – โครงการ Arrom Orchid ลงเผยแพร่ทางเว็บไซต์ mooool.com

   2020    
– โครงการ Arrom Orchid ลงเผยแพร่ทางเว็บไซต์ DesignBoom.com

–  โครงการ Athita Hidden Court Chiang Saen Boutique Hotel ลงเผยแพร่ทางเว็บไซต์ HopAround.co

– โครงการ Athita Hidden Court Chiang Saen Boutique Hotel ลงเผยแพร่ทางเว็บไซต์ innews.news

            – โครงการ Athita Hidden Court Chiang Saen Boutique Hotel  ลงเผยแพร่ทางเว็บไซต์ thaiza.com

   2019    

            – โครงการ Family House ลงเผยแพร่ทางเว็บไซต์ Designsomething.com

   2018    

            – โครงการ Pung Klom House ลงเผยแพร่ทางช่องบ้านและสวนทีวี